Team

Projektet gennemføres af et team af SFI-forskere:

  • Frederik Thuesen (projekleder), Forskningsleder og seniorforsker
  • Mogens Jin Pedersen, Forsker
  • Rebekka Bille, Forskningsassistent
  • Asta Prescott, student


For spørgsmål omkring undersøgelsen, kontakt projekt- og forskningsleder Frederik Thuesen tlf. 3348 0953/ email: frt@sfi.dk, eller

forsker Mogens Jin Pedersen, tlf. 3348 0864/ email: mjp@sfi.dk.

SFI undersøger betydningen af statslige styringstiltag for kommunernes beskæftigelsesindsats

SFI, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, foretager en undersøgelse af, hvilken betydning statslige styringstiltag har for kommunernes arbejde på beskæftigelsesområdet. Baggrunden for undersøgelsen er de senere års reformer på beskæftigelsesområdet. Undersøgelsen er finansieret af Beskæftigelsesministeriet.

Vi er interesserede i, hvordan forskellige statslige styringstiltag understøtter eller hæmmer kommunernes arbejde på beskæftigelsesområdet, og særligt kontanthjælpsområdet. Det drejer sig fx om følgende typer af styringstiltag: Regulering (love og regler), incitamenter (fx refusionsregler); organisering (fx internt og eksternt samarbejde); dialog (fx knyttet til de regionale arbejdsmarkedskontorer, AMKs netværk) og digitalisering (fx benchmarking via jobindsats.dk).

Søg på sab.sfi.dk