Kvalitativ interviewundersøgelse

Vi foretager kvalitative interview i 8 kommuner med fire forskellige grupper: Formænd for de kommunale arbejdsmarkedsudvalg, jobcenterchefer, samt mellemledere og sagsbehandlere på kontant- og uddannelseshjælpsområdet. Formålet med denne del af undersøgelsen er blandt andet at opnå viden om disse gruppers erfaringer med og holdninger til forskellige styringstiltag, betydningen af fx organisatoriske og ledelsesmæssige forhold for den måde, de forholder sig til forskellige styringstiltag på, og samspillet imellem forskellige styringstiltag.

Søg på sab.sfi.dk