Målsætning

Målet med den samlede undersøgelse er altså at bidrage med viden til praktikere og beslutningstagere på forskellige niveauer om faktorer i styringen af beskæftigelsesindsatsen, som kan fremme eller besværliggøre denne indsats i kommunerne. Undersøgelsen resulterer i en rapport og en række arbejdspapirer, som vil være frit tilgængelige via SFI’s hjemmeside, samt forhåbentligt 1-2 forskningsartikler, der publiceres internationalt.

Søg på sab.sfi.dk