Review

Første del af undersøgelsen består af et review af den internationale litteratur om statslige styringstiltags betydning for forvaltningspraksis. Reviewet danner grundlag for de to øvrige dele: En kvalitativ interviewundersøgelse i en række kommuner og en spørgeskemaundersøgelse blandt sagsbehandlere i jobcentrene.

Søg på sab.sfi.dk