Spørgeskemaundersøgelsen

Spørgeskemaundersøgelsen er rettet mod alle sagsbehandlere, der arbejder med uddannelses-, job- og aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, i danske jobcentre. Formålet med spørgeskemaundersøgelsen er bl.a. at opnå viden om, hvordan sagsbehandlernes viden, kapacitet og daglige praksis (fx vedr. tilbud til kontanthjælpsmodtagere og rådighedsvurderinger mv.) påvirkes af forskellige styringsinstrumenter.

Epinion udsender spørgeskemaet på vegne af SFI. Håndteringen af besvarelserne sker i overensstemmelse med eksisterende lovgivning og Datatilsynets regler. Besvarelserne er anonyme.

Søg på sab.sfi.dk